Facebook

Nie można mnie znaleźć na Facebooku. Z różnych przyczyn.

W celu komunikacji ze mną zachęcam do skorzystania z poczty elektronicznej. Najlepiej szyfrowanej - mój klucz publiczny PGP można znaleźć na publicznym serwerze. Jeśli nie wiesz jak szyfrować e-mail skorzystaj i chcesz się skomunikować to polecam kliknąć tutaj.