Articles tagged with #recommendation

🇵🇱 Książki 2024

🇵🇱 Książki 2023

🇵🇱 Gdzie zjeść w Krakowie?

🇬🇧 Magic Wormhole - open source solution for instant filesharing

🇵🇱 Książki 2019

🇵🇱 Recenzja: Hello world. Jak pozostać człowiekiem w świecie maszyn

🇬🇧 Cherrytree - great open source note taking app

🇵🇱 Książki 2018

🇬🇧 Monit plugin for checking APT updates on Debian

🇬🇧 newsbeuter - RSS for YouTube and more

🇵🇱 i3 jest świetne!